Trung tâm thí nghiệm và kiểm định điện

Bạn đang xem:
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định điện

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định điện là đơn vị trược thuộc của Welkin chuyên cung cấp các dịch vụ:

 • Thí nghiệm, kiểm định Thiết bị đóng cắt các lại từ hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Cáp điện hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định thiết bị đường dây: Sứ đở, sứ treo, chống sét….đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Biến điện áp trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Biến dòng điện hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Máy biến thế có điện áp sơ cấp đến 110kV
 • Thí nghiệm dầu cách điện máy biến áp
 • Thí ngiệm, kiểm định hệ thống tụ bù công suất
 • Thí nghiệm Relay bảo vệ các loại & hệ thống mạch tính hiệu, điều khiển…
 • Thí nghiệm, kiểm định Động cơ điện, máy phát điện
 • Thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị điện thuộc hệ thống Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió…
 • Thử nghiệm đo điện trở tiếp địa an toàn, chống sét và tiếp địa làm việc
 • Thử nghiệm, kiểm định trang thiết bị an toàn điện
 • Thử nghiệm, kiểm định Vật tư thiết bị điện khác….
 • Tính toán, cài đặt bảo vệ relay
 • Kiểm tra dự đoán ngăn ngừa sự cố
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy biến áp phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động động cơ điện phòng nổ
 • Kiểm định ký thuật an toàn lap động thiết bị phân phối đóng cắt phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị điều khiển phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy phát điện phòng nổ
 • Kiểm định ký thuật an toàn lao động cáp điện phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị chiếu sáng phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy nổ mìn

Tư vấn dịch vụ

0919909192