Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường và dịch vụ bức xạ

Bạn đang xem:
Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường và dịch vụ bức xạ

Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường và dịch vụ bức xạ là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Welkin Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường: Lĩnh vực khối lượng, nhiệt độ, áp suất,…
  • Kiểm định thiết bị bức xạ
  • Kiểm xạ khu vực làm việc
  • Đào tạo an toàn bức xạ
  • Cung cấp và đọc liều kế cá nhân
  • Tư vấn hồ sơ xin cấp phép lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử
  • Tư vấn, thiết kế, thi công phòng chì X Quang,…

Tư vấn dịch vụ

0919909192