Kiểm định thiết bị X-Quang tại Hệ thống Bệnh viện Xuyên Á 2022

Bạn đang xem:
Kiểm định thiết bị X-Quang tại Hệ thống Bệnh viện Xuyên Á 2022

Thực hiện theo thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về Bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế về quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ đối với thiết bị phóng xạ, được quy định kiểm định định kỳ

Trong thời gian vừa qua, Welkin đã có cơ hội hợp tác cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Xuyên Á trong công tác kiểm định thiết bị y tế tại bệnh viện.

 Với đội ngũ kỹ sư lành nghề, trang thiết bị hiện đại, công tác kiểm định đã hoàn thành đúng như tiến độ yêu cầu tại Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh và Bệnh viện Xuyên Á Long Xuyên.

Thực hiện kiểm định tại BV Xuyên Á Tây Ninh

Đội ngũ Welkin thực hiện kiểm định tại BV Xuyên Á Long Xuyên ngày 01.06
   1. Thiết bị CT scanner
   2. Thiết bị X-Quang tổng hợp
   3. Thiết bị DSA
 

Bài đăng mới nhất

0919909192