Dịch vụ Thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện

Bạn đang xem:
Dịch vụ Thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện

Giới thiệu dịch vụ Thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện

Cơ sở pháp lý:

 • Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn.
 • Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.
 • Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương về quy định kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
 • Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối.
 • Quy Phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN Của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương
 • Các Tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE về thí nghiệm kiểm định vật tư thiết bị điện.
 • Các quy định về thí nghiệm, kiểm định vật tư thiết bị điện thuộc các cơ quan chuyên ngành: EVN, Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện
 • Theo quy định của nhà sản xuất….và yêu cầu của đơn vị sử dụng
  Mục đích:
 • Đánh giá chất lượng của vật tư thiết bị điện trước khi đóng điện vận hành, sau khi bảo trì sửa chữa…, đảo bảo thiết bị hoạt động tốt trong phạm vi yêu cầu theo quy định.
 • Kịp thời phát hiện những thiết bị lão hóa, hư hỏng theo thời gian tránh được rủi ro không cần thiết.
 • Đánh giá chất lượng thiết bị đo kịp thời bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa mà không xảy ra tình trạng mất điện diện rộng do sự cố.
  Danh sách các hạng mục thí nghiệm, kiểm định điện do chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm:
 • Thí nghiệm, kiểm định Thiết bị đóng cắt các lại từ hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Cáp điện hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định thiết bị đường dây: Sứ đở, sứ treo, chống sét….đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Biến điện áp trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Biến dòng điện hạ thế, trung thế, cao thế đến 110kV
 • Thí nghiệm, kiểm định Máy biến thế có điện áp sơ cấp đến 110kV
 • Thí nghiệm dầu cách điện máy biến áp
 • Thí ngiệm, kiểm định hệ thống tụ bù công suất
 • Thí nghiệm Relay bảo vệ các loại & hệ thống mạch tính hiệu, điều khiển…
 • Thí nghiệm, kiểm định Động cơ điện, máy phát điện
 • Thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị điện thuộc hệ thống Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió…
 • Thử nghiệm đo điện trở tiếp địa an toàn, chống sét và tiếp địa làm việc
 • Thử nghiệm, kiểm định trang thiết bị an toàn điện
 • Thử nghiệm, kiểm định Vật tư thiết bị điện khác….
Thử nghiệm, kiểm định tủ điện trung thế
Thử nghiệm, kiểm định  máy biến thế dầu, khô
Thử nghiệm, kiểm định biến điện áp (TU)
Thử nghiệm, kiểm định  biến dòng điện (TI)
Thử nghiệm, kiểm định  LBS, DS, LA, FCO, LBFCO, Sứ cách điện
Thử nghiệm, kiểm định  Recloser 1 pha, 3 pha
Thử nghiệm, kiểm định  máy cắt trung thế (VCB)
Thử nghiệm, kiểm định  ACB, MCCB, MCB, Contactor,…
Thử nghiệm, kiểm định cáp
Thử nghiệm, kiểm định  Relay & mạch nhị thứ
Thử nghiệm chất lượng điện năng hệ thống năng lượng mặt trời
Lấy và thử mẫu dầu cách điện
Thử nghiệm tụ bù trung – hạ thế
Thử nghiệm đo điện trở tiếp địa, chống sét an toàn
Thử nghiệm, kiểm định  động cơ, máy phát điện

Tư vấn dịch vụ

0919909192