Dịch vụ kiểm xạ (tia X, tia gamma)

Bạn đang xem:
Dịch vụ kiểm xạ (tia X, tia gamma)

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
  • Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi một số điều của thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
  • Thông tư 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
  • Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Mục đích:

  • Đảm bảo liều bức xạ xung quanh khu vực làm việc theo quy định của nhà nước
  • Dự đoán được vị trí rò rỉ tia bức xạ
  • Đảo bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên bức xạ trong ngành y tế
  • Đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ, công chúng khi ở khu vực kiểm soát và được giám sát trong ngành công nghiệp.

Các lĩnh vực cần kiểm xạ mà chúng tôi cung cấp dịch vụ:

  • Kiểm xạ khu vực làm việc trong y tế: Căn cứ Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Mục đích bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên bức xạ y tế, công chúng và số người bị chiếu xạ ở mức thấp nhất.
  • Kiểm xạ khu vực làm việc trong công nghiệp: Căn cứ Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Mục đích đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ, công chúng khi ở khu vực kiểm soát và giám sát.

Tư vấn dịch vụ

0919909192