Dịch vụ Kiểm định thiết bị X – quang

Bạn đang xem:
Dịch vụ Kiểm định thiết bị X – quang

Cơ sở pháp lý:

Luật năng lượng nguyên tử

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 • Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế” QCVN 11:2015/BKHCN
 • Thông tư 02/2016/TT-BKHCN Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế” QCVN 12:2016/BKHCN
 • Thông tư 14/2018/TT-BKHCN Ban hành 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế QCVN 15:2018/BKHCN
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế QCVN 16:2018/BKHCN
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang răng dùng trong y tế QCVN 17:2018/BKHCN

Mục đích:

 • Đảm bảo thiết bị y tế mang lại kết quả kiểm tra sức khỏe chính xác nhất;
 • Nâng cao chất lượng chẩn đoán, khám chữa bệnh khi sử dụng thiết bị;
 • Phát hiện những thiết bị lão hóa, hư hỏng theo thời gian;
 • Tránh những thiệt hại về tính mạng cho con người do thiết bị y tế thiếu chính xác gây ra;
 • Góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường nhờ trang thiết bị đạt chuẩn;
 • Giúp tổ chức, cơ sở tránh được các tranh chấp pháp lý, các thủ tục bảo hiểm cùng các chi phí liên quan khác.

Danh mục dịch vụ Kiểm định thiết bị X – quang do chúng tôi cung cấp gồm:

 • Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp
 • Kiểm định thiết bị X-quang di động
 • Kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình
 • Kiểm định thiết bị chụp ảnh cắt lớp vi tính CT Scanner
 • Kiểm định thiết bị X-quang răng
Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp
Kiểm định thiết bị X-quang di động
Kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình
Kiểm định thiết bị chụp ảnh cắt lớp vi tính CT Scanner
Kiểm định thiết bị X-quang răng

Tư vấn dịch vụ

0919909192