Dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Bạn đang xem:
Dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đo lường số 04/2011/QH13
 • Thông tư: Thông tư 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
 • Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
 • Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Bổ sung một số điều của thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
 • Đo lường Việt Nam (ĐLVN), Quy trình hiệu chuẩn (QT.HC)

Mục đích:

 • Đánh giá chất lượng của các thiết bị đo lường, đảo bảo thiết bị hoạt động tốt nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất và quy định của pháp luật.
 • Kịp thời phát hiện những thiết bị lão hóa, hư hỏng theo thời gian tránh được rủi ro không cần thiết.
 • Đánh giá chất lượng thiết bị đo kịp thời bảo trì bảo dưỡng.

Danh mục dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường do chúng tôi cung cấp gồm:

 • Lĩnh vực nhiệt độ: nhiệt kế y học, nhiệt kế thủy tinh, nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, tủ vi khí hậu, tủ nhiệt, lò nung, nồi hấp, nhiệt ẩm kế.
 • Lĩnh vực khối lượng: cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân treo, cân đồng hồ lò xo.
 • Lĩnh vực dung tích: Cốc đong thủy tinh, ống đong thủy tinh, burret thủy tinh, pipet thủy tinh, bình định mức thủy tinh, pipet pittông đơn kênh, pipet pittông đa kênh, pipet dịch chuyển dương, buret pittông, dụng cụ pha loãng, dụng cụ phân phối định lượng.
 • Lĩnh vực áp suất: Huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thủy ngân, áp kế điện tử, áp kế lò xo.
 • Lĩnh vực tần số: máy ly tâm, máy lắc.
 • Lĩnh vực điện: Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não.

Tư vấn dịch vụ

0919909192