Dịch vụ

Bạn đang xem:
Dịch vụ

Welkin group hoạt động đa lĩnh vực với các hạn mục Thử nghiệm –  Kiểm định – Hiệu chuẩn và dịch vụ kỹ thuật bao gồm:

1. Dịch vụ Thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện
2. Dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường
3. Dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điện phòng nổ
4. Dịch vụ Kiểm định thiết bị X – quang
5. Dịch vụ kiểm xạ (tia X, tia gamma)
6. Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (bức xạ)
7. Dịch vụ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
8. Dịch vụ Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị và hệ thống điện
9. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên ngành

Dựa trên nền tảng vững chắc bởi đội ngũ chuyên gia kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi được được đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên sâu bởi các trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam như: 

Các giấy phép thí nghiệm, kiểm định lĩnh vực điện:
+   Giấy phép kiểm định vật tư thiết bị điện do Bộ Công thương cấp.
+   Giấy phép Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điện phòng nổ do Bộ Công thương cấp.
+   Giấy phép thí nghiệm vật tư thiết bị điện do Tổng Cục đo lường – Bộ Khoa học – Công nghệ cấp.

Giấy phép kiểm định hiệu chuẩn lĩnh vực đo lường:
+   Giấy phép kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo lường do Tổng Cục đo lường – Bộ Khoa học – Công nghệ cấp.

– Giấy phép kiểm định lĩnh vực bức xạ và hạt nhân:
 +   Giấy chứng nhận Kiểm định, kiểm xạ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Giấy phép Hoạt động điện lực:
+   Giấy phép hoạt động điện lực: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Công thương cấp.

Các chứng nhận quản lý chất lượng:
+   Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC:17025-2017 mã công nhận VILAS 1188
+  Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
+  Chứng chỉ quản lý Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018
+  Chứng chỉ quản lý Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
+  Các Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tư vấn dịch vụ

CHỨNG CHỈ

0919909192