Đề xuất 188 tỷ đồng lắp điện mặt trời ở trụ sở công

Sở Công thương đề xuất 188 tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện mặt trời ở 157 trụ sở công trên địa bàn với tổng công suất gần 9.400 kWp. Nội dung này được Sở Công thương đề cập trong tờ trình Về phê duyệt đề án mở rộng thí điểm đầu tư lắp đặt …

Đề xuất 188 tỷ đồng lắp điện mặt trời ở trụ sở công Read More »