Phân xưởng lắp đặt và sửa chữa.

Bạn đang xem:
Phân xưởng lắp đặt và sửa chữa.

Phân xưởng lắp đặt và sửa chữa:


* Lắp đặt:
+ Lắp đặt hệ thống điện trung hạ thế và trạm biến áp.
+ Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.
+ Lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo
+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, …
+ Gia công lắp đặt tủ điện trung hạ thế, tủ điện công nghiệp
+ Gia công lắp đặt tủ tụ bù

* Sửa chữa:
+ Sửa chữa thiết bị đóng cắt trung hạ thế
+ Sửa chữa tủ điện tủ điện trung hạ thế
+ Sửa chữa máy biến áp các loại khô/ dầu
+ Sửa chữa động cơ điện..
+ Sửa chữa thay thế đầu cáp ngầm trung, cao áp
+ Sửa chữa các thiết bị điện khác.

Tư vấn dịch vụ

0919909192