Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn đầu tư và Xây dựng Nam Anh

Bạn đang xem:
Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn đầu tư và Xây dựng Nam Anh

Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn đầu tư và Xây dựng Nam Anh là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Welkin Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ:

  • Tư vấn thiết kế hệ thống điện đến 110kV, Tư vấn thiết kế hệ thống ăng lượng tái tạo ( năng lượng mặt trời, năng lượng gió..) đến 100MW
  • Tư vấn giám sát hệ thống điện đến 110kV, Tư vấn thiết kế hệ thống ăng lượng tái tạo ( năng lượng mặt trời, năng lượng gió..) đến 100MW
  • Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 2
  • Tư vấn giám sát xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 2
  • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 2

Tư vấn dịch vụ

0919909192