Dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điện phòng nổ

Bạn đang xem:
Dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điện phòng nổ

Cơ sở pháp lý:

 • Căn cứ luật An toàn, Vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015
 • Căn cứ nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 thấng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huần luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Thông tư 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Mục đích:

 • Khái niệm Môi trường khí – bụi nổ là: Môi trường mà hỗn hợp với không khí, trong điều kiện khí quyển của các chất dễ cháy ở dạng khí hoặc hơi trong đó, sau khi bắt lửa, sự cháy lan truyền trên toàn hỗn hợp chưa bị cháy.
 • Các thiết bị sử dụng trong môi trường khí – bụi nổ phải được kiểm định nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo trong quá trình hoạt động bình thường hoặc khi có sự cố của thiết bị, không tạo nguồn cháy ra môi trường xung quanh. Do đó việc kiểm định các thiết bị phòng nổ là cực kì quan trọng nhằm tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng tới hệ thống thiết bị và người làm việc trong môi trường khí – bụi nổ.
 • Kiểm định an toàn thiết bị điện trong môi trường khí cháy và bụi nổ là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Kiểm định không những đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng tránh cháy nổ và tai nạn lao động khác mà còn giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nhà nước, giảm thiểu các chi phí liên quan.

Danh sách các hạng mục Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điện phòng nổ do chúng tôi cung cấp.

 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Máy biến áp phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Động cơ điện phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị phân phối – đóng cắt phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Máy phát điện phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điều khiển phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Cáp điện phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị chiếu sáng phòng nổ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Máy nổ mìn
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Máy biến áp phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Động cơ điện phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị phân phối – đóng cắt phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị điều khiển phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Máy phát điện phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Cáp điện phòng nổ
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Thiết bị chiếu sáng phòng nổ

Tư vấn dịch vụ

0919909192